A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

СЪОБЩЕНИЕС П И С Ъ К
на допуснатите кандидати до събеседване за позицията „Управител” по проект „Подкрепа за социално включване на лица от уязвими групи от община Ардино чрез социално предприемачество”
BG05M9OP001-2.010-0136-C01


ПРИЛОЖЕНИE:
Списък


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития