A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

СъобщениеС П И С Ъ К

на одобрените кандидати за позиция „Технически сътрудник” по проект „Предоставяне на качествени социални услуги на населението в община Ардино чрез развитие и укрепване на общинския капацитет“, финансиран с Административен договор № BG05SFPR002-2.002-0029-C01 по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

 

 

 

              В изпълнение на проект „Предоставяне на качествени социални услуги на населението в община Ардино чрез развитие и укрепване на общинския капацитет“, финансиран с договор № BG05SFPR002-2.002-0029-C01  по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., комисията одобри да бъдат назначени следните лица, както следва:

 

             

              За позиция „Технически сътрудник”:

  1. Сафие Фикрет Адемова
  2. Сезай Севди Салим

              

             

      

 

 

 

 

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИE:
Списък одобрени


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/