A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

СПИСЪКСписък на одобрените кандидати за включване в заетост по проект „Подкрепа за социално включване на лица от уязвими групи от община Ардино чрез социално предприемачество” BG05M9OP001-2.010-0136-C01 за длъжността „Помощник, кухня”


ПРИЛОЖЕНИE:
Нов списък одобрени


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития