A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до събеседване за позициите „Образователен медиатор” и „Помощник на учителя”С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати до събеседване за позициите

„Образователен медиатор” и „Помощник на учителя”

по проект „Образователна интеграция на децата и ученици в гр. Ардино чрез образователна десегрегация през учебната 2022/2023 година“, финансиран с договор № НПОД-БС33.4-001 от 05.10.2022 г. по Национална програма „Подпомагане на общини за образователна десегрегация“

 

 

              В изпълнение на проект „Образователна интеграция на децата и ученици в гр. Ардино чрез образователна десегрегация през учебната 2022/2023 година“, финансиран с договор № НПОД-БС33.4-001 от 05.10.2022 г. по Национална програма „Подпомагане на общини за образователна десегрегация“, комисията допуска следните лица за участие в събеседването, което ще се проведе на 25.10.2022 г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет – Ардино:

       

                 За позиция „Образователен медиатор”:

                 1. Елиф Фердаева Исмаилова

                

                 За позиция „Помощник на учителя”:

                 1. Мирослава Владимирова Смилянова

                 2. Айсун Илхан Яшарова

                 3. Валентина Венкова Патазова

       

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати до събеседване за позициите

„Образователен медиатор” и „Помощник на учителя”

по проект „Образователна интеграция на децата и ученици в гр. Ардино чрез образователна десегрегация през учебната 2022/2023 година“, финансиран с договор № НПОД-БС33.4-001 от 05.10.2022 г. по Национална програма „Подпомагане на общини за образователна десегрегация“

 

 

              В изпълнение на проект „Образователна интеграция на децата и ученици в гр. Ардино чрез образователна десегрегация през учебната 2022/2023 година“, финансиран с договор № НПОД-БС33.4-001 от 05.10.2022 г. по Национална програма „Подпомагане на общини за образователна десегрегация“, комисията недопуска следните лица за участие в събеседването:

       

                 За позиция „Образователен медиатор”:

                 НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕТО!

 

                 За позиция „Помощник на учителя”:

                 НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕТО!

 

 

                

 

 

         

 


ПРИЛОЖЕНИE:
Списък


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/