A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ КАТО ЦЕЛЕВА ГРУПА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ЛИЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА АРДИНО”СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ КАТО ЦЕЛЕВА ГРУПА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ЛИЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА АРДИНО”

1. Исмаил Сафед Билезер – с. Ахрянско
2. Иляз Мустафа Халил – с. Ленище
3. Нури Реджеб Бейсим – с. Синчец
4. Гюлшен Фаикова Джигова – с. Бистроглед
5. Гюлдане Байрамали Чауш – с. Бял извор
6. Фета Хасан Якуб – с. Бял извор
7. Нурал Ахмед Шериф – с. Гърбище
8. Фахри Джемал Дурмуш – с. Искра
9. Мергюл Расимова Тахирова – с. Кроячево
10. Сали Бехчет Осман – с. Хромица
11. Ружди Юсеин Касим – с. Богатино
12. Емил Асенов Георгиев – с. Седларци
13. Севитин Емин Махмуд – с. Млечино
14. Рушен Рамадан Кадир – гр. Ардино
15. Рафет Ахмедов Ахмедов – гр. Ардино
16. Басри Джелил Мюмюн – с. Дедино
17. Ружди Сали Мурад – с. Дедино
18. Айхан Йълмаз Шабан – с. Горно Прахово
19. Халим Хашим Чилингир – с. Латинка
20. Мюмюн Вадехтин Халибрям – с. Башево
21. Иляз Абдулмеджит Мюмюн – с. Червена скала
22. Рушен Кадир Караахмед – с. Бял извор
23. Гюлдане Сабриева Юсеинова – с. Търносливка
24. Бирсен Енверова Рюстем – с. Търносливка
25. Тахир Мехмед Мустафа – с. Сухово
26. Хорие Сабахтин Хасан – с. Сухово
27. Фатме Али Али – с. Правдолюб
28. Бейджан Мюмюнов Кьосев – с. Дядовци
29. Сами Мюмюнали Али – с. Боровица
30. Ердинч Бейсим Сали – гр. Ардино
31. Шинка Миткова Казакова – с. Еньовче
32. Рафие Ахмедова Бояджиева – с. Жълтуша
33. Кемал Ахмед Ахмед – с. Светулка
34. Емине Мюмюнали Юзеир – с. Китница
35. Гюлнар Кадир Халибрям – с. Чубрика
36. Ризван Сабри Емин – с. Брезен
37. Джелян Фикрет Топчи – с. Синчец


ПРИЛОЖЕНИE:
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/