A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Профил на купувачаКОНКУРСИ

Конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Обществена трапезария”, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019”

‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/