A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Профил на купувачаОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на твърди и течни горива за нуждите на Община Ардино за отоплителен сезон 2019/2020 год. ”


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/