A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

Профил на купувачаОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Доставка на два броя специализирани автомобила за сметосъбиране и сметоизвозване.

‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития