A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Профил на купувачаОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Доставка на два броя специализирани автомобила за сметосъбиране и сметоизвозване.

‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/