A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Профил на купувачаОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Строителство на обект: „Реконструкция и рехабилитация на общински път Дядовци - Дяволски мост, реконструкция на пешеходна пътека и изграждане на беседка и беседка с чешма в с. Дядовци, общ. Ардино”

‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/