A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

Профил на купувачаПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ИЗГОТВЯНЕ И СЪГЛАСУВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ПАРК В УПИ VІІІ ОТ КВАРТАЛ 11 ПО ПУП НА ГРАД АРДИНО И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО–МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ”
‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития