A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

Профил на купувачаПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

„ИЗГОТВЯНЕ И СЪГЛАСУВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ГРАДСКИ СТАДИОН, НАМИРАЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ С КАДАСТРАЛЕН №332 ОТ КВАРТАЛ 34 ПО ПУП НА ГР. АРДИНО И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО–МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ”
‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития