A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Профил на купувачаПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Предмет на поръчката: Избор на педиатър, акушер- гинеколог и стоматолог с цел предоставяне на услуги по проект: BG05M9OP001-2.004-0004 „Предоставяне на интегрирани социални услуги за устойчиво ранно детско развитие и активно социално включване в община Ардино”
‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/