A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Профил на купувачаПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за Мюсюлманско настоятелство – с. Долно Прахово, ЕИК: 177429604, със седалище и адрес на управление: с. Долно Прахово, п.к. 6779, общ. Ардино, обл. Кърджали‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/