A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

ОБЯВАОт днес стартира прием на заявления за ползване и предоставяне на социалната услуга "Личен асистент". Приема се осъществява в изпълнение на договор BG05M9OP001-2.002-0020 – C001 „ Подобряване на достъпа до основни социални издравни услуги в община Ардино за постигане на независимост и социална интеграция за възрастните и хора с увреждания”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Заявления от кандидат-потребителите за услугата „Личен асистент“ и кандидатите за работа по предоставяне на социалната услуга ще се приемат от 01.03.2016 г. до 11.03.2016 г. вкл. в офиса на Център за услуги в домашна среда (бивша сграда на БКС), находящ се в гр. Ардино, ул.“Пирин“ № 20.


ПРИЛОЖЕНИE:
ОБЯВА


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/