A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Полезни изкопаемиВ резултат от проведените геоложки проучвания на територията на община Ардино са установени промишлени запаси от оловно-цинкова руда и неголеми количества нерудни полезни изкопаеми.

Към настоящия момент се извършва добив на оловно цинкова рудна в рудник „ Еньовче ” и добив на мрамор край гр. Ардино.

Други находища на полезни изкопаеми има в землищата на селата Ленище (азбест, фелдшпад и пегматити за обогатяване, чиито запаси възлизат на 978 хил.т.), Чубрика (азбест – около 0,7 хил.т. и вермикулит – около 0,4 хил.т.), Жълтуша (манган), Голобрад (туфи), Светулка (бентонит) и др.

Засега съществуващите запаси в посочените находища не представляват промишлен интерес.

 

За общината
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/