A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Социални дейностиСоциалните услуги, които се извършват към настоящият момент на територията на община Ардино са:

 • Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост;
 • Дневен център за пълнолетни лица с увреждания;
 • Център за обществена подкрепа;
 • „Топъл обяд“ по Оперативна програма за храни;
 • „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация-2020“;
 • Услуги в домашна среда (личен асистент);
 • Проект „Социално включване на уязвими групи в община Ардино чрез патронажна грижа“ – Компонент 2;
 • Социален асистент по проект „Социални грижи в домашна среда за лица от уязвими групи в община Ардино чрез СНЦ „МИГ Ардино-Джебел“;
 • Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“ (услуга домашен помощник);
 • Проект „Социално включване на уязвими групи в община Ардино чрез патронажна грижа“ – Компонент 3 (услуга домашен помощник в извънредна ситуация);
 • Приемна грижа – Проект „Приеми ме 2015“;
 • Проект „Ранно детско развитие – Предоставяне на интегрирани услуги за устойчиво ранно детско развитие и активно социално включване в община Ардино;
 • Клуб на пенсионера и на хората с увреждания.

 

 

За общината
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/