A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ПромишленостДОБИВЕН СЕКТОР НА ПРОМИШЛЕНОСТТА

Машиностроене

Единствената фирма в гр.Ардино, която понастоящем развива дейност е “Тунимекс” ЕООД. Занимава се с производство на месингови и поцинковани фитинги. Осигурява работа на 7 човека.

Минна промишленост

В рудник "Еньовче" се добива оловно-цинкова руд, а в град Ардино мрамор.

Наличните суровинни ресурси, добрата организация на работата са предпоставка за рентабилността на рудник "Еньовче" и по-нататъшното му развитие. Разработването и експлоатацията на тези залежи се извършва от фирмите "Горубсо" АД и "Мармекс" ЕООД, чиито седалища са в гр.Кърджали.

Енергетика

На територията на общината има изградена ВЕЦ край с.Бял Извор. Предстоящото изграждане на каскада "Горна Арда" освен пряк принос към енергийната система ще повлияе и на цялостната инфраструктура на региона. В продължение на 6-7 години ще се осигури трудова заетост на 1500 - 2000 души от общината. Прихода на инвестиции във връзка с този проект ще допринесе до съживяване на дейностите, свързани с търговия, туризъм, услуги и други. Изграждането на каскадата би могло да се използва от местните бизнесмени и предприемачи за разширяване на дейността им. Те могат да се ангажират по подходящ начин и при подходящи условия да снабдяват изпълнителите на обекта с хранителни продукти, работно облекло и др.

 

ПРЕРАБОТВАЩ СЕКТОР НА ПРОМИШЛЕНОСТТА

Хранително-вкусова промишленост

Към настоящият момент на територията на общината има разкрити 4 мандри за производство на млечни продукти като две от тях са в с.Бял Извор, една в с.Падина и една в с. Жълтуша, които ползват като суровина мляко от местни животновъди. Шест фирми /две кооперации и четири частни/ се занимават с производство на хляб и хлебни изделия.

Текстилно производство

Най – голямото предприятие в този сектор е "Артекс" АД. Разположено на площ от 1870 кв.м., произвежда и реализира за вътрешният и външен пазар прежди и тъкани за горно мъжко и дамско облекло. Разполага с модерни технологии за производство

Шивашко производство

Основните фирми занимаващи се с този вид производство са:

“Булгатекс” ООД - гр.Ардино, което осигурява работа на над 200 човека и произвежда основно за външния пазар (Холандия); ЕТ ”Питаш” - село Бял извор, където работят 150 човека; “Вип-77” ЕООД гр.Ардино- осигурява заетост на 130 души; ЕТ “Таратекс”-Бял извор също осигурява работа на 60 души; в ЕТ “Панорама” гр.Ардино - работят около 40 човека; ЕТ “Йълдъръм” - с.Млечино на 25 души; ЕТ “Мая”- гр.Ардино на 15 човека; "Пано-тех" ЕООД - 70 души;

Търговия и услуги

През последните години развитието на търговията и услугите претърпява подем, който се характеризира с разширяването на: търговската мрежа на дребно; заведенията за обществено хранене и ателиетата за услуги. Значително се увеличава броят на юридическите и физическите лица, които се занимават с търговска дейност и услуги. Мащабно е застъпена търговията с хранителни продукти. Такава дейност развиват три кооперации в гр.Ардино, с.Бял Извор и с.Млечно, както и множество еднолични търговци. В немалка степен са застъпени и търговията с промишлени стоки, стоки за бита, книжарски и канцеларски стоки, козметика, строителни материали и др. Висок дял в задоволяването на търговските потребности на населението се пада на Общинския пазар в Ардино, пазарите в с.Бял Извор, Жълтуша и Падина, които покриват потребителските нужди от промишлени и селскостопански стоки.

 

 

За общината
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/