A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОбразованиеСУ „Васил Левски” гр.Ардино

На територията на община Ардино функционират 6 общински училища. Това са СУ „Васил Левски” гр.Ардино, ОУ „Христо Смирненски” с.Бял извор, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с.Падина, ОУ „Отец Паисий” с.Жълтуша, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Горно Прахово и ОУ „А.С. Макаренко” с.Боровица.

Със статут на „защитени”  са училищата в с.Горно Прахово и с.Боровица, които получават допълнителни средства от държавата.

Това са такива училища при закриването на които има вероятност да останат не обхванати ученици, които не са навършили 16 годишна възраст.

Освен със статут на „защитени” има „средищни” училища, в които броя на пътуващите ученици е над 10 и те са на целодневно обучение.

Такива са училищата :   СУ „Васил Левски” гр.Ардино, ОУ „Христо Смирненски” с.Бял извор, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Горно Прахово и ОУ „А.С. Макаренко” с.Боровица.

На територията на община Ардино функционират 3 детски градини. Това са ДГ „Слънце” гр.Ардино, ДГ „Брезичка” гр.Ардино и ДГ „Мир” с.Бял извор.

Освен училища и детски градини в общинския център Ардино функционира и общински детски комплекс(ОДК), където децата и учениците се организират в групи по интереси и развиват своите умения и талант.

 

За общината
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/