A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

История на управлениетоПървите кметове на Ардинска община след 9.ІХ. 1944 г.
Илия Д. Чавдаров от Ардино (12.09.1944 – 31.03.1945 г.)
Васил Ат. Сабрутев от Райково (10.04.1945 – 30.11.1946 г.)
Димитър Н. Щерев ( 01.05.1947 – 20.03.1984 г.)

ВРЕМЕННА УПРАВА на Ардинска община от 15.03.1948 – 15.05.1949 г.
Александър Ив. Дончев – Председател
Христо Филипов Лазаров – секретар
Мюмюн Исмаилов Кочолу – член
Иван П. Аврамов – член
Ташо Ив. Боговски - член

Състав на първия изпълнителен комитет на Ардински градски съветна депутатите на трудящите се – мандат 15.05.1949 г.
Димитър Щерев – Председател
Иван Колев – Секретар
Христо Ф.Лазаров – член
Ангел Хр.Сарандалиев – член
Риза Мур.Ахмедов – член

Състав на изпълнителния комитет на Ардинска община мандат 20.02.1952 г. Иван Колев – Председател
Христо Лазаров – Секретар
Димо Велевски – член
Шукри Алиосманов – член
Мюмюн Кочолу – член

Състав на Изпълнителния комитет на Градски съвет–Ардино – мандат 25.02.1956 г.
Шевкет Х. Мехмедов – Председател
Хасан К. Яшаров – Зам. Председател
Христо Лазаров – Секретар
Хасан Ходжов – член
Кемал Местанов – член
Мата Газенова – член
Хабил Еминов – член

Състав на ИК на ГОНС – Ардино
Шефкет Мехмедов – Председател
Велко Митрушев – зам. Председател
Христо Лазаров – секретар
Хасансабри Ахмедов – член
Марко Пачев – член
Исмаил Садулов – член
Мария Жалнева – член

Състав на ИК на ГОНС – Ардино мандат 1962 г.
Наид Еминов – Председател
Христо Лазаров – секретар
Осман Ахмедов – член
Султана Аврамова – член
Велко Митрушев – член
Комня Гавазова – член
Сали Исмаилов – член

Състав на ИК на ГОНС – Ардино (01.03.1966 – 30.09.1966 г.)
Кемал Местанов – Председател
Христо Лазаров – Секретар
Велко Митрушев – член
Осман Ахмедов – член
Комня Гавазова – член
Султана Аврамова – член
Сали Исмаилов – член

Състав на ИК на ГОНС – Ардино (01.03.1966 – 30.09.1966 г.)
Хасансабри Ахмедов – Председател
Велко Митрушев – Зам. Председател
Христо Лазаров – секретар
Шукри Алиев – член
Комня Гавазова – член
Шефкет Мехмедов – член
Осман Ахмедов – член
Петко Карапачов – член
Д-р Исмаил Фархадов – член

Състав на ИК на ГОНС – Ардино мандат 27.06.1971 г.
Хасансабри Ахмедов – Председател
Йорданка Аянова – зам.председател
Велко Митрушев – секретар
Осман Ахмедов – член
Въчо Добриков - член
Айгюл Гавазова - член
Садетин Садетинов – член

Състав на ИК на ГОНС – Ардино мандат 13.01.1974 г.
Йорданка Аянова – Председател
Хасансабри Ахмедов – зам.председател
Велко Митрушев – секретар
Садетин Садетинов – член
Ахмед Бабукчиев – член
Гюлбеяз Рашидова - член

 

За общината
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/