A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

История на града
Първи общински детско-юношески конкурс за поезия
"РОДНИЯТ КРАЙ - ПЪТ КЪМ БЪДЕЩЕТО"
май, 2007

Жури: Ахмед Емин Атасой, Иван Есенски, Саффет Ерен

Наградени:

При участниците в поетичния конкурс - от І до VІІІ клас:

ПЪРВА НАГРАДА - не се присъжда

ВТОРА НАГРАДА - Айше Касим, осмокласничка от основно училище “Хр. Смирненски” - с. Млечино, за стихотворението “МОЕТО СЕЛО” -  80 долара

ТРЕТА НАГРАДА - Жанет Пашова, четвъртокласничка от начално училище “Хр. Ботев” - гр. Ардино, за стихотворението “РОДОПА” - 70 долара


ЧЕТИРИ ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ /по 50 долара/:
Първа поощрителна награда - Ервин Халилефенди, ученик от VІІ клас, СОУ “В. Левски” - гр. Ардино, за стихотворението “МОЕ МАЛКО ГРАДЧЕ”
Втора поощрителна награда - Айлин Серкан, ученичка от ІІІ клас, НУ “Хр. Ботев” - гр. Ардино,
за стихотворението “ОБИЧАМ ТЕ, МОЙ РОДЕН КРАЙ”
Трета поощрителна награда - Айтен Фейзулова, ученичка от ІІ клас, НУ “Хр. Ботев” - гр. Ардино,
за стихотворението “МОЯТ РОДЕН КРАЙ”
Четвърта поощрителна награда - Георги Трайков, ученик от ІІ клас, НУ “Хр. Ботев” - гр. Ардино,
за стихотворението “МОЯТ РОДЕН ГРАД”.

При участниците в поетичния конкурс - от ІХ до ХІІ клас:

При участниците в поетичния конкурс- от ІХ  до ХІІ клас:
ПЪРВА НАГРАДА - Айля Идризова, абитуриентка от ОПГ “Хр. Смирненски” - гр. Ардино,
за стихотворението “Към бъдещето” (на турски език) - 200 долара
ВТОРА НАГРАДА - Марияна Кузманова, абитуриентка от ОПГ “Хр. Смирненски” - гр. Ардино,
за стихотворението “Роден край” - 100 долара
ТРЕТА НАГРАДА - Диана Кузманова, абитуриентка от ОПГ “Хр. Смирненски” - гр. Ардино,
за стихотворението “Няма втора като тебе” - 50 долара
Честито на отличените!

Кметът на община Ардино Айдън Серкан откривайки Първия международен литературен форум обяви победителите в общинския поетичен конкурс и лично връчи наградите на младите автори. Той изказа специална благодарност на спонсора на общинския конкурс Неждет Мензир - бивш министър на транспорта на РТурция, наш земляк и активен деятел на добросъседските отношения между Турция и България.

Кметът Айдън Серкан обяви победителите в конкурса‹ Назад
За общината
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/